ඕනෑම video එකක් mp3 බවට හරවන්න නියම app එකක් (Android) - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, June 30, 2015

ඕනෑම video එකක් mp3 බවට හරවන්න නියම app එකක් (Android)

Picture
අපේ phone එකේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ පොඩි මෙමරි කාඩ් නේ.ඉතින් එ වගේ වෙලාවට musical එකක් වගේ අහන්න ආස අයට video දාගන්න බෑනේ.මොකද ඒවාට ගොඩක් ඉඩ යනවා.ඔයාලට මේ app එකෙන් පුලුවන් ඕනෑම video එකක් ඔයාගේ android device එකෙන් mp3 එකක් විදිහට convert කරගන්න.ඔන්න එහෙනම් ලින්ක් එක දැන්මා.ad දාල නැ හොදේ.....................

Download Now

Picture Picture Picture

No comments:

Post a Comment