ඕමි සිංහලෙන් ගහමු (500kb) - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, July 13, 2015

ඕමි සිංහලෙන් ගහමු (500kb)

Image result for ඕමි සිංහලෙන්
අපේ ගොඩක් යාළුවො ඉතින් ඕමි ගහන්න ආසයිනේ.ඒක සිංහලෙන් ගහන්න තියෙනවනම් තවත් පට්ට නේද.මේක 1mbවත් නැ.500kb ව්තරයි.මේකේ android version එකනම් ඔයාලට play store එකේ තියෙනවා.ඔන්න එහෙනම් මන් පහලින් ලින්ක් එක දානවා අරගෙනම බලන්නකෝ.
Download Now
 Image result for ඕමි සිංහලෙන් Image result for ඕමි සිංහලෙන්

No comments:

Post a Comment