ඔයාගේ FB එක දැනට බලල තියෙන අය බලන්නේ කොහොමද - How to track who visited my Facebook profile? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, July 4, 2015

ඔයාගේ FB එක දැනට බලල තියෙන අය බලන්නේ කොහොමද - How to track who visited my Facebook profile?

මම අදත් නියම ෆේස්බුක් ට්‍රික් එකක් අරගෙන අවා ඔයාගේ facebook එක දැනට කි දෙනෙක් බලල තියෙනවද කියල තමයි මම අද කියන්නේ මේක එච්චර අමාරු නැහැ පහල තියෙන ලින්ක් එකට ගිහින් සම්පුර්න ලිපිය කියවන්න මේක සම්පුර්නෙන්ම free වගේම ඇත්ත :)
 

1 comment: