කොහොමද youtube video download කරගන්නේ - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, July 29, 2015

කොහොමද youtube video download කරගන්නේ

මුලින්ම youtube එකට යන්න ගිහින් අපට අවශ්‍ය video එකේ නම ගහල seach කරන්න කරලා ඔබට අවශ්‍ය video එක උඩ ඔබලා එබුවට පස්සේ එකේ ලින්ක් එක තියනවා නේද එකේ දැන් මෙහෙම නේ තියෙන්නේ
https://www.youtube.com/watch?v=DH-0PQ7T0Qg )  මේකේ www.ssyoutube.com එකේ ඉස්සරහට ss අකුරු දෙක ගහන්න ගහලා enter butten එක ඔබන්න

ඊට පස්සේ එන වින්ඩොව් එකෙන් අපිට video එක download කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය colitiya තෝරන්න ඊට පස්සේ download වෙනවාBYEE එහෙනම් මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment