අධිරාජ්යයන්ගේ යුගයට යමු. (AOE Complete) - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 31, 2015

අධිරාජ්යයන්ගේ යුගයට යමු. (AOE Complete)


ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන අවා Age of Empires III Complete Collection එකම Direct Download ( 2 GB) ලින්ක් එක.හුගක් අය මේ ගේම් එක play කරලා ඇති නේ එත් මේකේ Age of Empires III ගේම් set එකම තියනවා.The WarChiefs,The Asian Dynasties,Age of Empires III  ඔය කියන තුනම ගහල තියනව අය මේ පොස්ටුව මග හරින්න.නැති අය Download  කරගන්න.☺
ඔන්න game එකේ Screenshot

 


මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment