පට්ට ෆොටෝ එඩිට් App දෙකක් .. (android)

8:51:00 PM
අද මම දෙන්න යන්නේ තවත් පොටෝ එඩිට් apps 2කක්...මේවගෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්නේ බෑ එත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් fb ඉන්න අයට එහෙම ...

මේ app එකෙන් යම් ෆොටෝ එකක් මුහුණක් කපල වෙනත් පොටො එකකට දාගන්න පුළුවන්මුහුණු වලට Mame ෆේස් දාන්න 


comment එකක් දාලම යන්ඩ..

මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon