ඔබේ Facebook එකේ ගැටළු විසදගමු... - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 14, 2015

ඔබේ Facebook එකේ ගැටළු විසදගමු...

අද මම කියන්න යන්නේ අපි කොහොමද ෆේස්බුක් එකෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ කියල.. පහල තිබෙන සයිට් එකට පිවිස ඔබගේ fb හි ගැටළු පල කර ඒවාට විසදුම් ලබාගත හැක..වෙනත් අය ඇසු ප්‍රශ්න වගේම ඒවාට ඇති පිලිතුරුත් මෙහිදී ඔබට බලා ගත හැක .
                                              
                                                                Post By Thisara Damith
                                                                  wait for next post
මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment