ලොකයෙ බයානකම wepon set එක - Bloody world wepon set oneමම කවදාවත් මෙහෙම පොස්ට් එකක් දාලා නැ
දානවනම් දාන්නෙ ඔය tricks එකක් ගැන තමා
එත් මෙක වෙනස් දෙයක් මෙ තමා ලොකයෙ බයානකම wepan set එක
අඩෙනව ගැහුවොත් one shot තම

මෙතනින් ගිහින් බලන්ඩ මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.
Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon