ඕනෙම සල්ලි වර්ගයක් ඕනෙම ගානකට Convert කරන්න ..... - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, September 2, 2015

ඕනෙම සල්ලි වර්ගයක් ඕනෙම ගානකට Convert කරන්න .....

අද මම කියන්න යන්නේ කොහොමද එක් මුදල් වර්ගයක් තවත් මුදල් වර්ගයකට convert කරගන්න ආකාරයයි.. මෙය එතරම් අපහසු කාර්යක් නොවන බැවින් මෙය කිරීමට අපට වෙබ් සයිට් එකක් එකක් උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් මම පහලින් දී තිබෙන වෙබ් සයිට් එකට ගොස් ඕනෙම මුදල් වර්ගයක් convert කරගන්න ..ඒ වගේම මෙම සේවාව අපට ලබාදෙන්නේ free .. us 1$ එකක් දැන් මිල rupee වලින්134 විතර වෙනවා :) මේ මාසේත් ඉහලම මිලක් වාර්තා කරලා තියෙනවා :) 
post by Thisara Damith

මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment