ලොව හොදම Search Engine 20 ...සහ ඕනෙම සයිට් එකක් ඒවාට එකතු කිරීම ...

අද මම කියන්න යන්නේ ලෝකය තුල භාවිත වන search engine තුලින් බොහොමයක් භාවිතා කරන Serach engine 20 ගැනයි...ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙම වෙබ් සයිට් 20ට අපගේ සයිට් Submit කරන්නත් පුළුවන්...බ්ලොග් කරන අයට වටියි කියල හිතනවා ...පහලින් දීල තියෙන සයිට් එකට ගිහින් ලෝකයේ හොදම  Search Engine 20 ගැනත් ඒවාට අපගේ site submite කරන අකාරයත් දැනගන්න 

මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

1 comment:

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.