ඕනෑම Software එකක හෝ Game එකක SERIAL KEY හොයාගමු.( Google SEO )


අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ තත්පරෙන්  SERIAL KEY එකක් හොයාගන්න විදිහක්.මේක Google එකෙන්ම බලාගන්න විදිහක් තියනවා.

එහෙනම් මේ විදිහට කරන්න..


1.ඉස්සෙල්ලාම google එකට යන්න.
2.ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනෑ සොෆ්ට්වෙයා එකේ හරි ගේම් එකේ හරි නම ගහන්න.
3.එකට ඉස්සරහෙන් 94fbr කියල ගහන්න.


ඊට පස්සේ මේ විදිහට SERIAL KEY එක බලාගන්න..1 comment:

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.