සුපිරිම Wallpaper Packs ගොඩක් බාගන්න ......

සමහරුන් google එකෙන් පොටෝ එක එක බාගන්න ගමන් දුක් විදිනවනේ... එත් මේ සයිට් එකෙන් අපට වර්ග රාශියක ෆොටෝස් pack පිටින් බාගන්න පුළුවන් rar file විදිහට තියෙන්නේ එක pack එකක ෆොටෝස් 30+ තියෙනවා ඕනේ lable එක තෝරාගෙන ඕනෙම එකකින් බාගන්න :)

මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.