ගිනි හිවලා වෙනුවට ජල හිවලා ඩව්න්ලෝඩ් කරමු .. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, October 11, 2015

ගිනි හිවලා වෙනුවට ජල හිවලා ඩව්න්ලෝඩ් කරමු ..

අපි ඔයාලට අද බ්‍රොව්සර් එකක් ගෙනාවා .මේක ගිනිහිවලා බ්‍රොව්සර් එක අයිති සමාගමේම නිර්මානයක් .

WaterFox කියන්නේ Firefox වලට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් බ්‍රොව්සර් එකක් .මේ බ්‍රොව්සර් එක ගිනිහිවලට වඩා ෆැසිලිටීස් වලිනුත් වැඩි . WaterFox බ්‍රොව්සර් එක නිකුත් කිරීමෙන් පසු ඉතා ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වුණු බව පවසනවා . මේ වන විට මිලියන 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේක භාවිතා කරනවා .

මේ බ්‍රොව්සර් එක පිලිබද තව විස්තර ඕනේ නැතැයි කියා මා සිතනවා .

ඔයත් ඩව්න්ලෝඩ් කරගෙනම බලන්නකෝ කොහොමද කියලා .
ඔයාලගේ යාලුවන්ටත් දැන ගන්න Share කරන්න .
මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment