ලේසියෙන්ම PHOTO එකක් ලස්සනට EDIT කරගන්නෙ මෙහෙමයි. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, October 2, 2015

ලේසියෙන්ම PHOTO එකක් ලස්සනට EDIT කරගන්නෙ මෙහෙමයි.FACEBOOK එකෙ හැමොම PHOTOS දාන්නෙ EDIT කරලනෙ. ඉතින් හැමොම දන්නෙ නැනෙ EDIT කරන්න කාටහරි කියල තමයි EDIT කරගන්නෙ. ඉතින් මේ WEBSITE එකෙන් පුලුවන් ඔයාටම තනියෙන් PHOTO එක EDIT කරගන්න.
බාවිතා කරන්න ගොඩක් ලෙසියි කරන්න තියෙන්නෙ ඔයාට ඔනේ PHOTO එක UPLOAD කරල එකෙ තියෙන PANEL එකෙන් අවශ්‍ය EFFECT/FILTERS දාන එක විතරයි.
PHOTO එක EDIT කරලා ඉවර වුනට පස්සෙ FILE කියන එක CLICK කරාම ඇති SAVE කරන හැටි. කැමති FORMAT එකකින් SAVE කරගන්න තියෙන්නෙ.
ඒ වගේම තමයි ඔයාට PHOTO COMMENT වුනත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුලුවන්.
මෙකෙ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට එකක් WEBSITE එකක UPLOAD කරලනම්  නම් එකෙ LINK එක ENTER URL කියන තැන දාලා EDIT කරන්න පුලුවන් වීම.
මේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් WEBSITE එකට යන්න

                       >>>>Click here to edit<<<<

මුලින්ම මේ ලින්ක් එකෙ තියෙන PHOTO එක EDIT කරල බලන්නකො

යාලුවන්ටත් බලන්න |S|H|A|R|E| කරන්න මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

1 comment: