."සිංග්ලිෂ් "වලින් ටයිප් කර සිංහලෙන් ඉක්මනින් ලියන්න.

Unknown 10:55:00 AM
 සිංහලෙන් යුනිකෝඩ් අකුරු ටයිප් කරන්න ඉතාමත් ලේසියෙන් පුළුවන් ."සිංග්ලිෂ් "වලින් ටයිප් කර සිංහලෙන් ඉක්මනින් ලියන්න.
.
පියවර:-
1.- Google Tools මෘදුකාංගය අමුණා ඇති ලින්ක් න් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න>>http://www.google.com/intl/si/inputtools/windows/
2.- එය ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කරගන්න.
3.-ඉන්පසු එය පරිගණකයේ ස්තාපනයාවේ ,සක්රීනය වී ඇතිබව පරිගණකයේ ඔරලෝසුව ඇති ස්ථානයේ අලුතෙන් පැමිණ ඇති අයිකනයෙන් තහවුරු කරගන්න.
4.- දැන් අකුරු කරවිය යුතු ඕනෑම ස්ථානයට පිවිසෙන්න.
5.- දැන් සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කරන්න.
6.-ජය වේවා !
මෙම වීඩියෝවෙන් කරන හැටි බලාගන්න https://www.youtube.com/watch?v=5ekbIG55zRA

( සැ.යු. සිංහලෙන් යුනිකෝඩ් අමාරුවක් නැතිව ලේකනය කිරීම පිණිස මෙය උදවුකරගන්න .ගැටළුවක් ඇත්නම් .විමසන්න.)

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

10 comments

Write comments
Priyanka
AUTHOR
November 28, 2015 at 7:41 PM delete

පරිගණකයේ ඔරලෝසුව ඇති ස්ථානයේ මේක හැමදාම අයින් වෙනවනේ ඊට පස්සේ හැමදාම computer එක on කරනකොට සිංහල type කරන්න ඕනි උනාම මේක ස්ථාපනය කරගන්න. වෙනවා ඒ මොකද ?

Reply
avatar
Priyanka
AUTHOR
December 8, 2015 at 10:27 PM delete

mage prsnayata uthtarayak nane ???

Reply
avatar
Priyanka
AUTHOR
December 8, 2015 at 10:39 PM delete

mage prsnayata uthtarayak nane ???

Reply
avatar
Priyanka
AUTHOR
December 8, 2015 at 10:51 PM delete

පරිගණකයේ ඔරලෝසුව ඇති ස්ථානයේ මේක හැමදාම අයින් වෙනවනේ ඊට පස්සේ හැමදාම computer එක on කරනකොට සිංහල type කරන්න ඕනි උනාම මේක ස්ථාපනය කරගන්න. වෙනවා ඒ මොකද ?
(මගේ මේ ප්‍රශ්නයට දන්න කෙනෙක් පිළිතුරක් දෙන්න.)

Reply
avatar
Priyanka
AUTHOR
December 8, 2015 at 10:53 PM delete

පරිගණකයේ ඔරලෝසුව ඇති ස්ථානයේ මේක හැමදාම අයින් වෙනවනේ ඊට පස්සේ හැමදාම computer එක on කරනකොට සිංහල type කරන්න ඕනි උනාම මේක ස්ථාපනය කරගන්න. වෙනවා ඒ මොකද ?
(මගේ මේ ප්‍රශ්නයට දන්න කෙනෙක් පිළිතුරක් දෙන්න.)

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
December 11, 2015 at 12:06 PM delete

Dear priyantha,
put ur file strt up folder.
no need again and again.
(windows xp,, start, all program, startup)

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
December 16, 2015 at 1:57 PM delete

Dear priyantha,
put ur file strt up folder.
no need again and again.
(windows xp,, start, all program, startup)

Reply
avatar
LeYo Vlog
AUTHOR
January 15, 2016 at 11:04 PM delete

සුපිරි මචන්

Reply
avatar

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon