ඔන්න Race පිස්සන්ට අඩුම MB ගානකට සුපිරි Game එකක්.. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, January 28, 2016

ඔන්න Race පිස්සන්ට අඩුම MB ගානකට සුපිරි Game එකක්..

ඔන්න Race පිස්සන්ට අඩුම MB ගානකට සුපිරි Game එකක්..


අපේ යාලුවො ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලුවා තවත් Game එකක් දෙන්න කියලා.. ඔන්න ඉතින් ඒ නිසා අද තවත් සුපිරි කාර් රේස් එකක් තමයි අරන් ආවේ.. ඉතින් මේ Game එකේ Screen Shot ටිකක් පහළ තියෙනවා.. ඒ ටික බැලුවාම ඔයාට තේරෙයි මේ Game එක ගැන..

 

ඒ වගේම මේ Game එකට ඕනි කරන System Requirements ටික පහළ තියෙනවා..

System Requirements
  • Windows XP / Vista / Windows 7
  • 1.5GHz CPU or higher
  • 512MB RAM
  • 250MB Hard Drive Space
  • DirectX 9 supported Graphics Card with 256MB RAM
  • DirectX 9 Drivers

ඔන්න එහෙනම් Game එක පහළින් බාගන්න..  ( 115 MB )

 
Extract Password එකමෙතනින් ගන්න..

  • ඔබගේ ලිපි පල කිරීමට හා ඔබගේ ගැටලුවලට පිලිතුරු ලබා ගැනිමට අප හා එක් වන්න ලියාපදිoචිය සදහා Registerමත ක්ලික් කරන්න නැතහොත් පහත බැනරය ඔබන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතන සදහා ගේම්ස් හා ඇප් සියල්ල මෙහි ඇත එන්න එක් වන්න අපගෙ ෆොර්මයත් සමග


2 comments: