අපි පාවිච්චි කරන වින්ඩෝස් වල මුල... - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, July 25, 2018

අපි පාවිච්චි කරන වින්ඩෝස් වල මුල...

වින්ඩෝස් කියන්නේ අද වෙනකොට අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් වින්ඩෝස් පටන්ගත්ත දා ඉදන් අද වෙනකල් වින්ඩෝස් වල පරිනාමය පහල වීඩියෝ එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් ...


අමතක කරන්නේ නැතුව චැනල් එකටත් සබ්ස්ක්රයිබ් කරන්න :)...

තවත් පොස්ට් එකකින් හම්බවෙමු.

No comments:

Post a Comment