කම්මැලිකමට ප්ලේ කරන්න පොඩි ගේම් එකක් ... - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, July 25, 2018

කම්මැලිකමට ප්ලේ කරන්න පොඩි ගේම් එකක් ...


අද මම කියන්න යන්නේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට කම්මැලිකමට යාළුවොත් එක්ක එකතුවෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් පොඩි ගේම් එකක් ගැන . මේක ඇත්තටම online ගේම් එකක් මේ ගේම් එක ගැන පහල වීඩියෝ එකේ සරලව පැහැදිලි කරල තියනව :)

මතක ඇතුව චැනල් එකටත් සබ්ස්ක්රයිබ් කරගෙන යන්න :)

No comments:

Post a Comment